Βιομηχανική Περιοχή Λακώματος | Λάκωμα Χαλκιδικής
TEL. +30 23990 20424 - 25 | FAX. +30 23990 20442
e-mail: info@orizontes.com.gr